понеділок, 21 березня 2016 р.

Календарно-тематичне планування. 7 клас. Зарубіжна література.

Календарно-тематичне планування
Зарубіжна література
7 клас


Дата


Тема уроку


1


О.С.Пушкін. Дитинство і юність поета. Ліцейські друзі поета.
19 жовтня – День ліцею

2


Уславлення дружби й вірності у вірші О.С.Пушкіна «19 жовтня 1825 року.»Авторські спогади й роздуми у творі


3


П.Ч.             О.С.Пушкін. «Повісті Бєлкіна» («Заметіль», «Станційний доглядач»)

4


П.Ч.            О.С.Пушкін. «Повісті Бєлкіна» («Заметіль», «Станційний доглядач»)

5


О.Грін. Короткі біографічні відомості. Грін і Україна.


6


О.Грін «Пурпурові вітрила» . Робота над змістом повісті – феєрії. Ознаки феєрії у повісті.

7


О.Грін «Пурпурові вітрила». Особливості сюжету і композиції повісті.


8


О.Грін «Пурпурові вітрила» Поєднання реального і фантастичного в повісті

9


О.Грін «Пурпурові вітрила» Основний конфлікт твору.
(Каперна – мрія )

10


О.Грін «П.В.» Ассоль і Грей. Символіка образу пурпурових вітрил

11


РМ О.Грін «Пурпурові вітрила». Твір-роздум. (письмово)

12

Вірші зарубіжних поетів про дружбу і кохання. (Р.Бернс «Любов», Г.Гейне «Коли Настав чудовий Май…» , К.Симонов «Жди мене» . Поетизація високого почуття,розкриття його сутності

13


Контрольна робота за темою «Дружба і кохання» : тести

14

Літературний детектив .
Детектив як жанр  літератури, характерні ознаки жанру. Жанрове розмаїття детективів. Е.По – засновник жанру детективу у світовій літературі               

15
   16

Е.По «Золотий жук.» Захопливий сюжет повісті.Особливості композиційної будови твору, її художнє  значення.
Е.По «Золотий жук.» Захопливий сюжет повісті.Особливості композиційної будови твору, її художнє  значення.
17


Е.По «Золотий жук». Образи Вільяма Леграна,  Джупітера ,оповідача
18

А.К.Дойл – відомий автор класичних детективів,популярність його героїв у різних країнах 
19

А.К.Дойл «Пістрява стрічка». Шерлок Холмс як безпосередній учасник розв’язання сімейного конфлікту
20

А.К.Дойл «Пістрява стрічка». Сутність дедуктивного методу Ш.Холмса. Доктор Ватсон як оповідач
Т.Л. Початкове поняття про точку зору
21

Світова новела.
Новела як літературний жанр,її характерні ознаки,різновиди. О.Генрі  «Дари волхвів». Моральні цінності в новелі. Біблійні мотиви у творі, художні деталі
 22

О.Генрі «Останній листок» - гімн людині,здатній на самопожертву заради ближнього

23

О.Генрі «Останній листок». Специфіка розкриття образів Бермана, Сью, Джонсі. Динаміка образів. Особливості художньої мови

24

Г.Уеллс Короткі біографічні відомості
«Чарівна крамниця»
25

Точка зору дорослого і дитини в новелі Г.Уеллса «Чарівна крамниця». «Дива» та їх сприйняття персонажами. Оповідач твору (батько) Особливості дитячого світу в оповіданні. Роль елементів фантастики.

26

Рюноске Акутагава «Павутинка». Майстер японської новели Р.Акутагава.
Втілення ідеї про моральну справедливість у новелі «Павутинка».
Філософський зміст твору,підтекст
27

Контрольна робота за темою «Світова новела» : твір
28

Сучасна література. Я і світ.
Айзек Азімов. Короткі біографічні відомості «Фах».
29

А.Азімов «Фах».
Роздуми про майбутнє людини і людства
30

А.Азімов «Фах».Образ Джорджа Плейтена.  Проблема духовної реалізації людини. Утвердження сили людського інтелекту.

31

Діана Вінн Джонс «Мандрівний замок Хаула»

32

Д.В.Джонс «Мандрівний замок Хаула» Поєднання елементів казки і детективу у творі.
33

Д.В.Джонс «Мандрівний замок Хаула» Поєднання елементів казки і детективу у творі. Образ Софі, світ її мрій,бажань,жахів. Значення художнього прийому чаклунства у творі.
34

Корнелія Функе «Чорнильне серце». Тема «оживлення» книги у творі.
Образ Мегі – дівчинки, котра любить читати

35

Сучасна зарубіжна поезія


36

Р.М. Аналіз віршів зарубіжних поетів (усно)

37

Контрольна робота за темою : «Сучасна література.Я і Світ» : тестиУрок "Буквы о а в корнях слов"


Тема: Буквы о а в корнях слов.
            Разыгрывание и инсценирование диалогов.
Предметно-речевая тема: В библиотеке.
Цель: познакомить учащихся с правилами написания  букв о и а в корнях слов,           повторить знания  учащихся по темам «Состав слова», «Фонетика», развивать навыки    грамотного письма, выразительного чтения, разыгрывания диалогов, аудитативные навыки
Тип: комбинированный
Вид: урок-практикум
Оборудование: карточки, компьютерная презентация, учебник русского языка
Н. Баландиной, 6 класс.
Ход урока
Весь мир, за исключением диких наций, руководствуется книгами
                                          Вольтер
І. Оргмомент
ІІ. Мотивация учебной деятельности. Работа с эпиграфом.
ІІІ. Актуализация опорных знаний
1.Фонетическая зарядка.

2. Работа у доски по карточкам

Карточка №1
Разбери слова по составу:
Прочитаю, піддержка , выставка.

Карточка №2
Сделай фонетический разбор слова сюжет[     ].

Карточка №3
Выразительно прочитай текст, подбери однокоренные слова к слову почитать, объясни написание этого слова:

         Ты идёшь в библиотеку,
         чтоб побольше почитать,
         настоящим человеком
         помогают книги стать.

3. Проверка домашнего упражнения (прочитать предложения с орфограммами)

4. Словарный диктант
Собирать капусту, стирать капюшон, умереть за капитана, подстелить ковер, прочитать рассказ, отдирать повязку, блистать здоровьем, запирать дверь, задирать нос, стереть пыль, подстилать под корзину.

Капуста, капюшон, капитан-родственные слова, от кап(лат.) голова .
Корзина (укр,)  корзать (плести),

  Это интересно: в русском  языке около 4,5 тыс. корней, 500 суффиксов, 100 префиксов.

I V. Работа над темой урока
1.Объяснение учителя.
Кас-кос.       Касаться- коснуться.
Лаг-лож.      Излагать-изложение.
Гар-гор.        Загар-загореть.
Зар-зор.         Заря-зорька.

3. Комментированный   диктант
Пышет заревом заря. Я песни  родине слагал. Луч солнца коснулся вершины утеса.
Ложился  на поля туман.

4. Работа с учебником: упр.154,149(устно); упр.155(письменно)

5. Развитие аудитативных  навыков
Библиотека, читатель, формуляр, автор, форзац, сюжет, иллюстрация, тираж. абонемент.

6. Словарно-семантическая работа
Форзац-двойной лист бумаги, соединяющий книжный блок с переплетной крышкой.
Формуляр – библиотечная учетная карточка.
Абонемент право пользования частного лица
Тираж – общее  количество экземпляров печатающегося издания

7. Работа над выразительным чтением диалога (учебник.стр.83-84)
8. Разыгрывание диалогов 
9. Работа с текстом «В библиотеке» 
- К чему призывает автор текста?
  Согласны ли вы с ним?
-К какому типу речи относится текст?
 Назовите ключевые слова-глаголы.
-Какими должны быть книги в твоей библиотеке?
-Как называется явление, когда собирают книги для красоты?
-Найдите слова, состоящие из корня и окончания, с двумя суффиксами.
-Найдите слова с нулевым окончанием.
-Найдите слова, состоящие из приставки, корня, суффикса, окончания.
-Найдите слова с чередующимися и-е, о-а в корнях.
  Объясните их  написание

V. Итог урока:
Игра «Одень корень»(-бир-,-лож-)
 Что мы узнали нового о корнях с чередующимися о-я?
Д/З  Урок15, 16, упр. 154

                                       Для справок
Самая большая библиотека в Украине – это национальная библиотека имени Владимира Вернадского.
Библиотеки под открытым небом находятся в Берлине и Бонне.
Самые большие библиотеки в мире – Библиотека Конгресса США (32 млн. книг), Нацио
нальная библиотека Британского королевства (25млн.)

Литература:
Н. Баландина. Русский язык. 6 класс, К., «Знания Украины» 2006 г.
Т. Белецкая. Русский язык. Диктанты 5-11, «Ранок», 2010 г.

Т. Полякова. Дидактические материалы по русскому языку. 6 класс, К., 2009 г.

Скачати презентацію до урока

Словарно - семантическая работа на уроках русского языка

Слово-инструмент познания мира. Именно поэтому с особой тщательностью нужно относиться к организации словарной работы на уроках русского языка. Еще К.Ушинский утверждал, что “дитя, которое не привыкло вникать в смысл слова, не понимает его значения, будет страдать от этого недостатка и при изучении других предметов”. Поэтому весь урок русского языка - это работа со словом. Через слово учащиеся  узнают и осознают закон языка, убеждаются в его точности, красоте, выразительности, богатстве и сложности. Поэтому-то и важен тот структурный компонент урока, который подчинен одной цели - знакомству со словом и осознанию всех его составляющих.  Много хлопот доставляет учителям – словесникам  изучение словарных слов. Зачастую мы, обратив внимание детей на особенности написания  слов, подчеркнув нужные буквы, предлагаем записать его в словарь и запомнить, как  оно пишется. Но память нередко подводит школьников, а между тем, есть прием, который поможет справиться с данной проблемой.
Это приём эйдетики. Эйдос - по- гречески  “образ”. Эйдетизм является разновидностью образной памяти, выраженной в сохранении ярких, наглядных образов предметов по прекращении их воздействия на органы чувств. Обладающий эйдетизмом человек не воспроизводит в памяти воспринимавшиеся им предметы, а продолжает как бы видеть их. Эйдетической способностью в разных странах мира обладают все люди, но именно дети способны быстрее и ярче находить эйдетические образы. Суть этого приёма в том, чтобы с помощью рисунка - ассоциограммы, слова- подсказки или мини-сказки придумать такой образ, чтобы трудное в написании слово легко вспоминалось и школьники были уверены, какую букву именно надо писать. Имея придуманную ими же опору,  дети ошибок в таких словах не допускают.
  Наиболее эффективные приёмы запоминания словарных слов:
1. Фонетические ассоциации (по схожести звучания). Удачный подбор созвучных ассоциаций к запоминаемому слову.
Капуста - дождик поливает капусту: кап, кап.

2. В слове спряталось другое слово:
Горизонт - гори, зонт.
Соловей -  поет соло.
3 Графические ассоциации (по схожести изображения) увидеть сходство букв и предмета
с_О_р_О_к_и,  в_О_р_О_н_а
Упражнения для работы со словарными словами:
1)подбор однокоренных слов;
ворона – воронье, проворонить, вороний.
 2) подбор к изучаемому слову синонимов и антонимов:
Ребёнок – малыш, дитя, детеныш, крошка, малютка;
3) этимологические сведения
Колесо – от древнерусского слова коло – круг
Корова – от древнерусского слова корва – рогатая
4) работа с фразеологизмами, в которые входят словарные слова;
Слово не воробей, вылетит не поймаешь
Крепкую дружбу топором не разрубить.
5) отгадывание загадок и написание отгадок, которые являются словарными словами.
6) разбор слова по составу, направленный на установление значения морфем.
Например: сложноватый – невысокая степень
                   синеватый  -              качества
Крайне важно увеличить количество заданий, направленных на развитие понимания содержания, значения слов.
    Смысловые ассоциации:
  Погода – погоду наблюдают по годам.
Слово на уроках русского языка целесообразно одновременно рассматривать в 4-х аспектах: орфоэпическом, лексико – семантическом, орфографическом и синтаксическом.
Введение слова в речевую практику школьников зависит от его лексического осмысления, от умения произносить, от умения правильно выбрать грамматическую форму в составе словосочетания и предложения. В связи с этим методику введения слова можно представить так:
1)    усвоение звучания; 2) работа над его значением; 3) работа с образцами употребления других слов в словосочетании и предложении;
  4) самостоятельное введение слова в предложение.
Наиболее распространенные  способы семантизации слов:
1)    толкование слова на русском языке;
2)     перевод слова на украинский язык(не следует часто прибегать к этому способу, так как школьники должны находиться в условиях русской речи;
3)    подбор синонимов и антонимов.
 Например:
Укажите  пару слов, в которых слова соотнесены по значению так же, как в выделенной паре слов:
Рубашка – пуговица;
Платье – воротник ;
Сумка – молния
Брюки - манжеты
Передник – карман;


Гром – грохочет;
Снег – таять;
Цветок – пахнуть
Ветер - завывать
Или: укажите столбик, в котором есть слово, не означающее работу мысли:
обдумывать,  предлагать,  изучать,
рассуждать,  думать, анализировать,
понимать,   хвалить,   сопоставлять.
Полезны наблюдения над синонимическими средствами языка, необходимые для умения выражать то же самое содержание с помощью разных лексических и грамматических средств.
Например, подобрать к данным словосочетаниям синонимичные:
Корзина с тестом – тесто в корзине.
Пошел из дома – покинул дом.
К данным предложениям подберите синонимичные, но разные по стилю:
Откроем двери! – Прошу открыть двери!
Открой дверь! – Не мог ли ты открыть дверь!
Да открой же двери! – Пусть откроют двери!

Таким образом, необходимо уделять больше внимания семантическому аспекту в процессе изучения русского языка.

середа, 16 березня 2016 р.

Русские писатели (жизнь и творчество)

РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО

Полезные ссылки

На этой странице русские писатели и поэты 
представлены в алфавитном порядке (от А до Д)

О жизни и творчестве писателей, фамилии которых начинаются 
с букв от Е до О, читайте здесь, от П до Я - здесь


АННА 
АХМАТОВА

Полное собрание произведений, воспоминания современников. Стихи, посвященные Ахматовой. 
Легкая навигация по сайту.
http://ahmatova.niv.ru/
Виртуальная библиотека: все произведения Ахматовой, есть поиск по ключевым словам
http://www.akhmatova.org/
"Ты выдумал меня..." Веб-проект о творчестве А.Ахматовой содержит полное собрание сочинений.
Биография
Фото
Музеи и Дома - информация о музеях Анны Ахматовой и домах, где она жила

АЛЕКСАНДР БЛОК

http://blok.lit-info.ru/ 
Автобиография, произведения. Есть поиск по ключевым словам

Все стихотворения

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ

http://bryusov.lit-info.ru/
Виртуальная библиотека: все произведения, биография

Все стихотворения

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

http://www.bulgakov.ru/
Сайт www.bulgakov.ru создан поа материалам книги Бориса Соколова "Булгаковская энциклопедия".
Биография писателя, персонажи произведений, книги. 

Виртуальная экскурсия по булгаковской Москве:
Подробный путеводитель с интерактивными картами, схемами булгаковских мест и фотографиями
М.А.Булгаков (Сайт Л.Паршина)
Биография, генеалогические схемы, воспоминания.
Виртуальная библиотека: все произведения
***
Читать "Собачье сердце"
на сайте «Булгаковская Энциклопедия»

ИВАН БУНИН

http://bunin.niv.ru/
Виртуальная библиотека: все произведения И.А.Бунина
Биография
 Фотографии
Произведения:
Стихи 
Рассказы, повести

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

http://vysotskiy.lit-info.ru/
Основные даты жизни и творчества, биография, произведения, воспоминания.
Все стихотворения

Н.В. ГОГОЛЬ

И.А.ГОНЧАРОВ

http://www.goncharov.spb.ru/obl/
Полнотекстовая электронная библиотека произведений, иллюстрации, воспоминания, литературно-критические статьи

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

http://maximgorkiy.narod.ru/ 
Народная Библиотека Максима Горького

Биография, воспоминания, статьи о М.Горьком. Тексты всех произведений.
http://gorkiy.lit-info.ru/
Виртуальная библиотека произведений М.Горького. Биография.

А.С. ГРИБОЕДОВ

НИКОЛАЙ ГУМИЛЕВ

http://www.gumilev.ru/
Биография, воспоминания, фотографии, статьи о Н.Гумилеве. 
Тексты произведений.

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ